Adres mailowy:
hello@agnieszkakudela.pl

Adres korespondencyjny i adres biura:

Agnieszka Kudela
ul. Śląska 53 lokal C204
81-304  Gdynia

Social media:

Facebook
Instagram
Twitter